Elegant Rose

BELAJAR MATEMATIK

MARI MENGENALI PECAHAN:)

Hasil pembelajaran:

Murid-murid dapat mengenal pasti pecahan
Murid-murid berupaya untuk menyebut, membaca dan menulis nombor pecahan
Murid-murid mengenal pasti pecahan sebagai pembahagian yang sama rata daripada keseluruhan satu set.


Apakah itu pecahan?

Memperkenalkan pecahan pada murid dengan
                   menggunakan contoh pizza.
Sebuah pecahan adalah sebahagian daripada keseluruhan.satu per dua @ one-halfsatu per empat @ one-quarter


tiga per lapan @ three-eighthsGuru menceritakan bahawa angka yang di atas mewakili berapa banyak potongan pizza yang murid miliki dan jumlah bahagian bawah menceritakan bagaimana banyak potongan pizza itu dipotong

Numerator (Pengangka) & Denominator (Penyebut)

Guru menerangkan bahawa nombor yang di atas di sebut numerator (pengangka)

(merujuk cerita piza di atas, pengangka ialah jumlah bahagian-bahagian yang murid miliki)Guru menerangkan nombor di bawah di panggil denominator (penyebut)

(merujuk cerita piza di atas, penyebut ialah jumlah bahagian pizza keseluruhan)

Contohnya:


1 ---> pengangka
2 ---> penyebut

Tips:
Untuk mengingat nama bagi setiap pengangka dan penyebut guru bolehlah tekankan bahawa pengangka = angka dan angka adalah number dalam BI lalu diingati sebagai numerator.
Bagi penyebut pula, guru boleh gunakan "Down"-ominator dan down adalah bawah maka denominator adalah nama bagi penyebut.


LAGI TENTANG PECAHAN:

No comments:

Post a Comment